GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen. Den nya lagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För oss är det viktigt att våra kunder känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Elmgrens Rostfria AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på vårt företag och på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt på vår hemsida eller längst ner i detta brev. Elmgrens Rostfria AB samlar inte in information om besökare på vår hemsida. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Beställningar av produkter samt anmälningar till prenumerationer, utbildningar och event

-Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av produkter sparas så länge som du är kund hos oss.

-Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Rätt att begära information

Vill du veta om Elmgrens Rostfria AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Elmgrens Rostfria AB och att få uppgifter rättade. Observera att Elmgrens Rostfria AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets verksamhet, kundregister.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Elmgrens Rostfria AB:s behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring.