Den absolut viktigaste kemiska ytbehandlingen av rostfritt stål är betning och det gör vi i vår egen betningsanläggning.

Betning återställer produkterna dess rostfria egenskaper. Ett steg i vårt miljöarbete är att vi utrustat anläggningen med ett reningsverk. Själva betbadet består normalt av 10-20 % salpetersyra (HNO3) och 1-6 % flussyra (HF). Höglegerade stål kräver ett aggressivt betbad med hög halt av flussyra, medan ”normala” rostfria stål av 4301- och 4401-typ bäst betas med en relativt låg halt av HF.

Påföring av bet sker enklast genom att sänka stålämnet i ett betbad, men om inte detta är genomförbart, kan man använda sig av en betpasta med tjockare konsistens som kan”målas på” med hjälp av en pensel. Vid rumstemperatur är betningstiden normalt från 30 min till flera timmar. Efter betningen har man återskapat det rena stålet utan några korrosionsrelaterade försämringar.

Läs mer om våra övriga tjänster:

CAD / Konstruktion
Laserskärning
Kantpressning
Svetsning
Provmontage / Testkörning
Betning
Packning / Leverans

betning3