Rostfritt stål

Rostfritt stål är en stor grupp av olika material med det gemensamt att huvudelementet är järn (därav ”stål”) och kromhalten (Cr) är 10-12 % eller däröver. Rostfritt stål med lägst legeringshalt innehåller därför endast 11 % krom samt resten järn (EN 1.4003).

Förutom krom och järn kan stålet innehålla många andra legeringstillsatser som alla har som syfte att förbättra antingen de mekaniska och/eller korrosionsmässiga egenskaperna i stålet.

Skötselråd

Ett rostfritt stål kan missfärgas av rost:

  • Om det utsätts för en aggressivare miljö än stålsorten är avsedd för, t ex starkt förorenad luft,
    saltlösningar eller rester av klorhaltiga rengöringsmedel.
  • Om det har en grov ytfinish som ger fäste för korrosiva ämnen och korrosionsprodukter från omgivningen.
  • Om det fått en olämpligt utformad konstruktion med fickor och trånga spalter.
  • Om materialet förorenats av järnpartiklar, t ex slipspån, från använda verktyg vid installationen.
  • Om materialet monteras med fästelement av vanligt stål eller har direktkontakt med intilliggande konstruktioner av olegerat stål.