Vårt miljöarbete

Miljöarbetet är en etablerad del av företagets aktiviteter såväl genom att aktivt utveckla våra processer
och att tillverka produkter som har fördelar i miljö-hänseende sett ur ett livscykelperspektiv.
Verksamheten präglas av långsiktiga strategier för att minimera miljöbelastningen såväl externt
som internt inom företaget i enlighet med standarden för ISO 14001 och lagstadgade krav.
Handlingsplaner upprättas för kontinuerligt förbättringsarbete.

Riktlinjer för ABC Rostfria AB:s miljöarbete:

 • I vår produktutveckling strävar vi efter lösningar som leder till minskad miljöbelastning.
 • Minska energiförbrukningen i våra tillverkningsprocesser samt vid uppvärmning/kylning av våra lokaler.
 • Välja råvaror som är återvinningsbara med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Minska miljöbelastningen för interna och externa transporter.
 • Minska spill och onödig materialåtgång i tillverkningsprocesser.
 • Anslutna till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)
 • Källsortera

Kvalitet

I enlighet med vårt mål att erbjuda verkstadsprodukter i rostfritt material strävar vi efter enligt följande:

 • Att ha full kunskap om våra kunders krav och förväntningar samttillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter.
 • Att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss.
 • Att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.
 • Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer
 • Rutiner och systemets effektivitet ska följas upp.
 • Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom att vi åtager oss att arbeta med ständiga förbättringar,
  som ska formuleras, göras kända och följas upp.